Medlemsnytt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

  Årsmøte og kurs i Eldre lægers forening

  Årsmøte og kurs i Eldre lægers forening

  Eldre legers forening har gleden av å invitere alle sine medlemmer samt ledsagere til årsmøte og kurs på Soria Moria hotell og konferansesenter 3. – 4. november

  Arrangementet byr på flere spennende foredrag og sosiale aktiviteter som i år knyttes til foreningens 25årsjubileum

  Detaljert program og påmeldingsskjema finnes på https://legeforeningen.no/spesial/Eldre-lagers-forening/ Påmeldingsskjema sendes Eldre lægers forening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo eller elf@elf.legeforeningen.no innen 13. oktober 2013.

  Kunngjøringer

  Kunngjøringer

  Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet 10.6. 2013 truffet slikt vedtak:

  Helsedirektoratet finner etter samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus som utdanningsinstitusjonen for urologi i gruppe II.

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet 19.6. 2013 truffet slikt vedtak:

  Helsedirektoratet finnet etter samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Universitetssykehuset i Nord- Norge, Harstad som utdanningsinstitusjon i geriatri i gruppe II.

  Endrer spesialistreglene i allmennmedisin

  Endrer spesialistreglene i allmennmedisin

  Etter anmodning fra Legeforeningen har Helsedirektoratet besluttet at spesialister i allmennmedisin kan utsette resertifiseringen med inntil ett år.

  Endringen gjelder ved sykmelding og svangerskapspermisjon og vil bli innvilget etter søknad med nødvendig dokumentasjon. Vedtaket om endringen ble gjort 4. juli og trådte i kraft umiddelbart.

  Trond Egil Hansen, daværende leder i Allmennlegeforeningen, er svært fornøyd med at Legeforeningens tidligere praksis ved godkjenninger i perioden 1995 – 2010 er tatt inn i regelverket.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media