Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

Årsmøte og kurs i Eldre lægers forening

Eldre legers forening har gleden av å invitere alle sine medlemmer samt ledsagere til årsmøte og kurs på Soria Moria hotell og konferansesenter 3. – 4. november

Arrangementet byr på flere spennende foredrag og sosiale aktiviteter som i år knyttes til foreningens 25årsjubileum

Detaljert program og påmeldingsskjema finnes på https://legeforeningen.no/spesial/Eldre-lagers-forening/ Påmeldingsskjema sendes Eldre lægers forening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo eller elf@elf.legeforeningen.no innen 13. oktober 2013.

Kunngjøringer

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet 10.6. 2013 truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus som utdanningsinstitusjonen for urologi i gruppe II.

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet 19.6. 2013 truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finnet etter samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Universitetssykehuset i Nord- Norge, Harstad som utdanningsinstitusjon i geriatri i gruppe II.

Endrer spesialistreglene i allmennmedisin

Etter anmodning fra Legeforeningen har Helsedirektoratet besluttet at spesialister i allmennmedisin kan utsette resertifiseringen med inntil ett år.

Endringen gjelder ved sykmelding og svangerskapspermisjon og vil bli innvilget etter søknad med nødvendig dokumentasjon. Vedtaket om endringen ble gjort 4. juli og trådte i kraft umiddelbart.

Trond Egil Hansen, daværende leder i Allmennlegeforeningen, er svært fornøyd med at Legeforeningens tidligere praksis ved godkjenninger i perioden 1995 – 2010 er tatt inn i regelverket.

Anbefalte artikler