Legeforeningen setter oftere agendaen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Behandlende lege og pasient er sammen de beste til å ta riktig beslutning for pasienten. Men de jobber ofte i et system hvor man ikke får lov på grunn av fokuset på økonomi og produksjon, mener nyvalgt leder i Allmennlegeforeningen og sentralstyremedlem Kari Sollien.

  Kari Sollien lover å stå på for en god helsetjeneste. Foto Stein Runar Østigaard
  Kari Sollien lover å stå på for en god helsetjeneste. Foto Stein Runar Østigaard

  Det er ikke vanskelig å få Kari Sollien til å si noe om hva som engasjerer henne i Legeforeningen. Det kan skyldes at hun sammen med president Hege Gjessing, er av de med lengst fartstid blant sentralstyremedlemmene. Hun ble valgt inn første gang i 2009.

  Profesjonell forening med aktive medlemmer

  Profesjonell forening med aktive medlemmer

  – Det er vanskelig å si om det er jeg eller foreningen som har endret seg siden jeg ble med i sentralstyret første gang, men jeg synes vi hele veien har blitt mer profesjonelle, sier Sollien. Foreningen har blitt flinkere til å sette sammen prosjektbaserte tverrfaglige team som gjør foreningen sterkere, og det igjen har ledet til at det skjer mer nå enn tidligere.

  Legeforeningen er blitt flinkere til å sette agenda og hun synes satsingsområdene fungerer godt. Foreningen har blant annet fått satt nasjonal sykehusplan og faste stillinger på dagsordenen. Ved begynnelsen av siste valgperiode vedtok sentralstyret seks satsingsområder for perioden.

  Medlemsmassen i Legeforeningen har blitt mer aktive i den helsepolitiske debatten de siste årene. Dette synes gjennom aktiviteter som helsetjenesteaksjonen og fastlegeaksjonen. Hun er usikker på årsaken, men tror det kan skyldes det økende byråkratiet og endringene av legerollen. Det handler om at den legen som er nærmest pasienten er den beste til å ta en beslutning om behandling.

  Det kan være lett å glemme, men en viktig del av suksessen kommer av bistanden fra sekretariatet. Det har skjedd mye de siste årene som hun synes er veldig bra, både for tillitsvalgte og medlemmene ellers. Blant annet trekker hun frem Tidsskriftet på iPad, Legeforeningens nye nettsider og ikke minst bistanden som yrkesforeningene får.

  – Dette er viktige bidrag for oss tillitsvalgte og medlemmene, utdyper hun.

  Arbeidstid en utfordring for medlemmene

  Arbeidstid en utfordring for medlemmene

  På spørsmål om hva Legeforeningens utfordringer er i tiden som kommer fremholder Sollien arbeidstid og pensjon. Det er et press på både lengde på arbeidstid og tid på døgnet. Det ønskes ambulering i stor stil.

  – For fastlegene går summen av fastlegepraksis og legevakt langt ut over lovens krav til arbeidstid, særlig i distriktene, forklarer Sollien.

  Også turnustjenesten er svært viktig. Det er mer eller mindre kaotisk etter innføringen av ny søknadsbasert turnusordning. Det har blitt for lang ventetid og lange køer. Kapasiteten er nok en utfordring i tillegg til gjennomføringen av reformen.

  Kari Sollien ønsker også at kontakten mellom de tillitsvalgte og medlemsmassen skal bli bedre.

  – Jeg håper teknologien skal gjøre det enklere å komme tettere på medlemmene, og vi må tenke gjennom hvordan vi kan involvere mer, sier hun.

  – Jeg prioriterer høyt å være til stede på årsmøter og andre steder hvor medlemmer møtes, og håper det blir satt pris på at jeg er til stede. Det er nyttig å få innspill som jeg kan ta med videre i vervene mine, sier hun.

  Hun deltok på årsmøtet i Oppland legeforening i juni, og ser at de samme temaene ofte er de samme rundt om i landet. Lokalsykehusenes størrelse og plassering opptar mange. I oktober skal hun delta på medlemsmøte i Nordland og hun håper å bli invitert til flere slike møter på landsbasis.

  Vil savne pasientene

  Vil savne pasientene

  Kari Sollien er også ny leder i Allmennlegeforeningen og tar nå fatt på vervet som heltids tillitsvalgt med fast kontor i Legenes hus i Oslo.

  – Det å ha begge vervene tror jeg gjør det enklere å se helheten i en del saker, og jeg kan bidra til at Legeforeningen fremstår enhetlig, mener hun.

  – Men, jeg kommer til å savne pasientene og kollegene på Kapp på Toten selv om jeg vil holde kontakten. Det er veldig viktig å ha nærhet til praksisen når man er tillitsvalgt, sier hun. Hun er svært takknemlig for tålmodige kolleger, medarbeidere og pasienter, og lover å stå på for en god helsetjeneste i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media