Har vi riktige opplysninger om deg?

Artikkel

www.legeforeningen.no/endre-profil kan du sjekke og oppdatere din kontaktinformasjon. Det er viktig at registeret har de korrekte opplysningene slik at vi kan sende Tidsskriftet til riktig sted, og for at dine tillitsvalgte kan kontakte deg. Du kan også administrere hvilke foreninger du er medlem av.

Ønsker du at andre leger skal finne deg?

Inne på profilen din kan du også åpne profilen din. Da er du tilgjengelig for andre medlemmer som også er innlogget i www.legeforeningen.no.

Anbefalte artikler