Får viktig kunnskap om medisin i utviklingsland

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kurskomiteen for Aust- og Vest-Agder legeforening har siden 2007 arrangert kurs i ulandsmedisin i samarbeid med Haydom Lutheran Hospital i Tanzania. Sykehuset har stor tilknytning til de to Agder-fylkene.

  Inngangspartiet til Haydomsykehuset. I forgrunnen en innbygger fra landsbyen Haydom. Foto privat
  Inngangspartiet til Haydomsykehuset. I forgrunnen en innbygger fra landsbyen Haydom. Foto privat

  Målet med kurset er å vise den medisinske hverdag i et utviklingsland og å gi en sentral innføring i helseproblemene, samt å forberede norske leger på kultursjokk ved ulandstjeneste. Ønsket er å fremme økt tverrkulturell forståelse og innblikk i bakgrunnen til innvandrere og flyktninger som kommer til Norge, slik at allmennlegene blir bedre rustet til å behandle disse.

  Haydom sykehus står for hoveddelen av det faglige innholdet på kurset. Sykehuset er et av de få på landsbygda i denne delen av verden, som har kapasitet til å innkvartere så mange gjester på en god måte i sitt nye gjestehus og kurssenter. Sykehusets ledelse og ansatte har gitt uttrykk for at de er svært fornøyd med kurset, og at det er med på å gi faglig påfyll også for dem.

  Mer ydmyke

  Mer ydmyke

  Tørres Lohne ved Lindesnes legesenter, deltok på det sjuende kurset våren 2013 og bidrar her med noen inntrykk.

  – Jeg tror dette kurset gjør noe med alle oss som deltok. Vi var hele tiden samlet om kursets tema, slik at dagene ble effektive. Noen fordommer ble vi kanskje kvitt, og muligens ble vi mer ydmyke både faglig og menneskelig. Afrikanerens åpenhet, fordomsfrihet, gjestfrihet, takknemlighet (også når behandlingen mislykkes!), glede tross fattigdom, gjorde i alle fall meg tankefull. Sosialt har vi kanskje degenerert i vår rikdom hjemme?

  Faglig sett er det viktig å ta med seg hjem et av kjernepunktene til tidligere administrerende direktør Øystein Evjen Olsen når han vurderte nye arbeidere på Haydom sykehus: «Det er viktig å se mulighetene, men like viktig å kjenne begrensningene».

  Turen til Haydom er lang og litt slitsom. Etter 10 – 12 timers flytur fra Norge står en lang biltur foran oss. Denne er fortsatt en prøvelse med 300 km humpete vei, selv om den er betydelig utbedret de senere årene. Fem til sju timer går med.

  Kurset har vært begrenset til 30 deltakere, men fra 2014 vil det være en begrensing på 20 deltakere da dette er bedre tilpasset logistikken på hospitalet, og med bedre utbytte for kursdeltakerne. En utførlig beskrivelse fra årets kurs kan leses på www.legeforeningen.no/vest-agder

  Haydom sykehus er godt kjent blant sørlendinger, som har et sterkt engasjement i sykehuset både når det gjelder personell, finansiering og logistikk. Blant annet har Sørlandet sykehus en avtale med sykehuset om utveksling av personell. Også fra andre deler av Norge roterer sykehusleger og primærleger for blant annet å hjelpe til med å bygge opp aidsbehandling, rusklinikk og barnemedisin. Norad yter bidrag til hospitalet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media