Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens medlemsseksjon, tlf. 23 10 91 85 eller register@legeforeningen.no

Bjørn Andersen 6.7. 1943 – 20.4. 2013

Johnson Bolomor Owera Atepo 15.4. 1952 – 25.5. 2013

Øyvind Bjerve 11.5. 1950 – 27.3. 2013

Einar Dominikus Nagel Bjordal 28.5. 1926 – 11.5. 2013

Nils Tønnes Fareth 26.1. 1940 – 6.4. 2013

Inge Norvald Fossheim 11.6. 1935 – 27.3. 2013

Finn Hegbom 21.12. 1915 – 8.5. 2013

Realf Ording Helgesen 12.11. 1919 – 9.5. 2013

Virginia Johnston 19.3. 1944 – 15.3. 2013

Trond Anton Reinskou 10.12. 1925 – 18.5. 2013

Jon Schumann-Andersen 1.12. 1950 – 8.4. 2013

Henrich Christopher Sommerschild 17.11. 1929 – 3.8. 2012

Per Anstein Stensrud 4.9. 1919 – 4.5. 2013

Torstein Tjelle 21.11. 1930 – 6.3. 2013

Monna Wyller 4.6. 1921 – 18.11. 2012

Anbefalte artikler