Øistein Kristensen utnevnt til ridder

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Øistein Kristensen (f. 1945), forsker og overlege i psykiatri, er utnevnt til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats innen rusmiddelfeltet.

  Kristensen tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1973 og ble godkjent spesialist i psykiatri i 1981.

  Han har i hele sitt yrkesaktive liv hatt et sterkt engasjement for pasienter med rus- og avhengighetsproblemer og vært en markant pådriver for systematiske undersøkelser som et kvalitetsforbedrende verktøy. Som overlege i et felt som historisk sett har hatt lav anseelse, så Kristensen tidlig betydningen av forskning som en avgjørende faktor for å høyne fagets omdømme, rekruttere spesialisert kompetanse og bidra til faglig utvikling.

  Som følge av Kristensens engasjement var Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA, tidligere A-klinikken) i Kristiansand svært tidlig ute med kvalitetsundersøkelser av behandlingstilbudet. De mange undersøkelsene som Kristensen var ansvarlig for, bidro til ny kunnskap til et «ungt fagfelt» og åpnet veien for forbedring av behandlingstilbudet ved avdelingen.

  Øistein Kristensen har primært hatt sitt virke i Kristiansand, men hans utrettelige forskningsinnsats og bidrag i fagutviklingsarbeidet har vært viktig for å fremme rusbehandlingstilbudet nasjonalt. Dette kom til uttrykk da han i 2011 ble tildelt Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid.

  Han har vært bidragsyter i mer enn 30 vitenskapelige artikler publisert nasjonalt og internasjonalt, og har det siste tiåret gjentatte ganger tatt til orde for at rusmiddelmedisin må bli en egen medisinsk spesialitet.

  Gjennom flere tiår har Kristensen bidratt til fagutviklingen innen rusmiddelfeltet, fra lokale kvalitetsforbedringsprosjekter til avgjørende og viktige bidrag til nasjonale multisenterstudier. Han er i dag uten tvil en av landets mest erfarne og brukte eksperter og en visjonær premissleverandør for fagutviklingen nasjonalt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media