Kongens sølv til Thor Willy Ruud Hansen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Thor Willy Ruud Hansen (f. 1946), professor II ved Universitetet i Oslo og overlege ved Nyfødtintensivavdelingen ved Oslo universitetssykehus, har mottatt Kongens fortjenstmedalje for sin innsats innen nyfødtmedisin.

  Han tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1972, ble godkjent spesialist i barnesykdommer i 1983 og tok doktorgraden i 1988.

  Ruud Hansen har et utstrakt forskningsarbeid bak seg som i hovedsak har vært fokusert på bilirubin og mulige mekanismer for varig hjerneskade hos nyfødte der nivået av bilirubin er for høyt. Dette er et viktig felt der hjerneskade kan unngås med riktig behandling.

  Han har også i mange år vært opptatt av medisinsk etikk og vurderinger av avgrensning i det moderne helsevesenets videre behandling av kritisk syke barn og voksne.

  Han er fagmiljøleder for alle professorer i barnemedisin på Kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus. Bak seg har han en lang yrkeskarriere, som i hovedsak har vært dedikert nyfødte barns helse, vesentlig i Norge og USA. Han har også arbeidet en lengre periode som misjonslege i Angola.

  Ruud Hansen regnes som primus motor for et kurs i nyfødtmedisinske teknikker der yngre kolleger får teoretisk opplæring og kan videreutvikle praktiske ferdigheter i behandling av premature og nyfødte. Kurset er nå videreutviklet slik at overleger i hele Norge kan komme og gjenoppfriske sine teknikker.

  Han har dessuten gjennom utvikling av nettlæring for medisinstudenter bidratt til å modernisere undervisningen.

  Siden 2006 har Ruud Hansen vært leder for Klinisk etikk-komité ved Rikshospitalet, og fra 2012 ved Oslo universitetssykehus.

  Forslagsstillerne, avdelingsleder Sverre Medbø og klinikkleder Terje Rootwelt, understreker i sin innstilling at Thor Willy Ruud Hansen i denne rollen har bidratt til å løse flere fastlåste konflikter og at han gjennom sitt arbeid har bidratt til at Klinisk etikk-komité ved Oslo universitetssykehus står i en særstilling i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media