Hederspris til Aina Basilier Vaage

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Aina Basilier Vaage (f. 1952), barnepsykiater og samfunnsdebattant, er tildelt en hederspris av Annette Thommessens minnefond.

  Styret i minnefondet vil hedre Aina Basilier Vaage for hennes langvarige engasjement for asylbarna og for måten hun har brukt sin faglige tyngde til å synliggjøre barnas situasjon, da spesielt de lengeværende barna. Vaage har beskrevet de alvorlige helsemessige konsekvensene det har for barn å leve i mottak i flere år i en uavklart livssituasjon.

  Annette A. Thommessen (1932 – 94) stiftet NOAS i 1984 og ledet organisasjonen frem til hun døde. Minneprisen er en støtte til personer, organisasjoner eller prosjekter som i spesiell og utmerket grad har gjort en innsats for å skape forståelse for asylsøkere og flyktningers situasjon i Norge.

  Aina Basilier Vaage tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1982, ble godkjent spesialist i psykiatri i 1989 og i barne- og ungdomspsykiatri i 1993. Doktorgraden tok hun i 2010 med avhandlingen Mental health of Vietnamese refugees. Long-term and trans-generational perspectives.

  Vaage har jobbet som psykiater og overlege ved Barnepsykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus siden 1990. Hun har gjennom flere år jobbet som behandler for barn ved Dale asylmottak, Norges største mottak.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media