Beste frie foredrag under geriatrikongressen

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

For foredraget Behandling av hoftebruddpasienter i en geriatrisk sengepost – effekt på mobilitet og funksjon fikk Ingvild Saltvedt (f. 1960) pris for beste frie foredrag under den 5. norske kongressen i geriatri som ble avholdt i Oslo i april 2013.

Prisen ble delt ut av kongressledelsen i samarbeid med Norsk geriatrisk forening og var på 5 000 kroner. I begrunnelsen heter det at Ingvild Saltvedt og medarbeidere på St. Olavs hospital nok en gang har levert en flott og oppsiktsvekkende studie. Studien viser positiv effekt på mobilitet og funksjon hos eldre hoftebruddspasienter som er behandlet i en geriatrisk avdeling. Det er en randomisert kontrollert studie, der kontrollgruppen fikk behandling i en ortopedisk sengepost.

Når det gjelder innhold, studiekvalitet og klinisk betydning var Saltvedts studie uten tvil den beste som ble presentert på årets kongress.

Saltvedt tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1987 og ble godkjent spesialist i indremedisin i 2001 og i grenspesialiteten geriatri samme år. I 2006 tok hun doktorgraden med avhandlingen Behandling av akutt syke, skrøpelige eldre pasienter i en geriatrisk spesialavdeling.

Anbefalte artikler