Årets Oslo-lege 2013

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Torgeir Bruun Wyller (f. 1960), professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved Medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus, ble på årsmøtet til Oslo legeforening i juni 2013 utnevnt til årets Oslo-lege.

  Styrets begrunnelse for tildelingen var: «Med engasjement, stor arbeidskapasitet, mot og kunnskap, alltid saklig, men intens, ønsker han å samle oss til et faglig og verdibasert oppgjør mot økende økonomistyring.

  Til tross for sitt engasjement rundt Helsetjenesteaksjonen fortsetter han heldigvis å være tilgjengelig for sine stipendiater, studenter og ikke minst for pasientene.»

  Prisen besto av et litografi og et reisestipend på 10 000 kroner. Wyller donerte reisestipendet til bruk for Helsetjenesteaksjonen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media