Kommentar

Uten tittel

Jan Olaf Ellefsen
Interessekonflikt:  Nei

Når skal man begynne å studere og etablere systematisk kunnskap om de negative effektene av tvangspsykiatriens metoder? I år 2000 ble det publisert en artikkel av prof. dr.med. Georg Høyer, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø, som sa at man ikke hadde systematisk kunnskap om effektene av tvangspsykiatri: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0902-4441.2000.007s020[das… - Helsedirektoratet offentliggjorde det samme i juni 2006, se Helsedirektoratets IS-1370 kap. 4.3.3: http://www.sintef.no/upload/Helse/Psykisk%20helse/Pdf-filer/Tiltaksplan… -

I en oppdatert gjennomgang bekreftet prof. dr.med. Georg Høyer på nytt det samme i Helsedirektoratets arbeidsgruppe under ledelse av prof. dr.juris Jan Fridthjof Bernt om tvang i psykiatrien i 2009, se vedlegg 3: http://va.wso.no/filesystem/Vurdering_av_behand_121439a[1].pdf -

Nå har enda flere år gått, og fortsatt fins det ingen systematisk kunnskap om de negative effektene av tvangspsykiatri. Tvangspsykiatrien har med loven i hånd undertrykket og overkjørt mennesker helt siden 17. august 1848, altså i snart 165 år, uten at det fins noen systematisk kunnskap om de negative effektene psykiatrisk tvangsvirksomhet har på mennesker. Når skal man etablere slik kunnskap??? Tvangspsykiatri påfører oss mye mer elendighet enn det som denne verden forstår, for å si det mildt! Tvangspsykiatri må ekstremt strengt forbys!

Published: 05.08.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media