Kommentar
Ulikheter i preparatomtalene for legemidler med samme virkes