Kommentar

PCT har stor nytteverdi ved mange bakterielle infeksjoner

Krystyna Sandvik
OUS, MBK-RH
Interessekonflikt:  Nei

Kjære redaktør
Ønsker med dette oppsummere kort studien Høye S. viser til i sin artikkel Prokalsitoninmålinger er uten nytteverdi (1). Studien beskriver i utgangspunktet 3106 pasienter, hvor 286 ble ekskludert. Etter revurdering av gjenværende 2820 var det kun 140 som hadde pneumoni (5 % prevalens).
Studien ble gjennomført i løpet av 3 vintre og involverte 294 legesentre. Det betyr at i løpet av en vinter var det kun 0,16 pasienter med pneumoni som møtte opp ved et av legesentrene.

Det er kjent at ved ukomplisert pneumoni er PCT ofte normal (2). Analysen har allikevel stor nytteverdi ved mange andre bakterielle infeksjoner. Analysens bruksområde er godt beskrevet i Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi http://prosedyrer.no.

Ved avdeling for medisinsk biokjemi RH analyseres PCT rutinemessig, både av inneliggende pasienter og tilsendte prøver. Prøvematerialet er heparin plasma, serum eller EDTA plasma. Prøven er holdbar kun i 24 timer og må fryses og sendes på tørris ved forsendelse.
Referanse:
1. Høye S. Prokalsitoninmålinger er uten nytteverdi. doi: 10.4045/tidsskr.13.0849
2. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S et al. red. Lyngbyes laboratoriemedicin. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2010.

Published: 24.08.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media