Kommentar
PCT har stor nytteverdi ved mange bakterielle infeksjoner