Kommentar
Økende internasjonalisering og motivasjon