Kommentar

Økende internasjonalisering og motivasjon

Gudmund Myhren
Universitetet i Oslo
Interessekonflikt:  No

Gjersvik har en god litteraturliste i sin artikkel, men mangler referanser for et av kjerneargumentene for å endre karaktersystem ved medisinstudiet i Oslo. Hvordan kan vi vite at flere og flere av de norske studentene i fremtiden vil søke jobb utenfor Norge? Og tror vi at norske beståttleger vil bli arbeidsløse når A-leger fra inn- og utland strømmer inn over grensene?

Det er også vanskelig å forstå hva eventuelle langtidseffekter av karakterfastsettelse skal være. Er man bekymret for at beståttlegene lettere skal glemme sitt pensum, og at de etter 20 år skal være mindre kunnskapsrike enn A-legene?

Nå har vi rundt 3000 leger som er uteksaminert med beståttkarakter i Oslo. Jeg tror deres genuine kunnskapstørst, som Gjersvik fremholder, er en motivasjon mer verdt enn gode karakterer.

Published: 21.08.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media