Kommentar

kommentar til Avdelingsoverlege Øyvind Bernersen

Johan Nygaard
hjemme
Interessekonflikt:  Nei

Jeg undres over at Øyvind Bernersen våger å eksponere sin egen insensitivitet og antisosiale holdninger under fullt navn med tittel og arbeidssted. Det er sjelden å oppleve at en høyt utdannet fagmann slår seg selv så ettertrykkelig på munnen i all offentlighet. Slik Øyvind Bernersen slenger ut karakteristikker av forfatteren med begreper som assosieres til psykiatrien, demonstrerer han bare sin egen mangel på psykologisk selvinnsikt. Men det er selvfølgelig gunstig for oss andre og for saken at Øyvind Bernersen til de grader bekrefter behovet for forfatterens gode råd til mulige varslere. Det er forstemmende, men nyttig, at Øyvind Bernersen så ettertrykkelig illustrerer hvorfor det er nødvendig at forfatteren skriver anonymt.

Published: 08.08.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media