Kommentar

Apiksaban - refusjon på blå resept for ikke-valvulær atri

Anne Hege Aamodt
Oslo universitetssykehus
Interessekonflikt:  Ja

Fra 1.7.2013 har apiksaban refusjon på blå resept for indikasjonen ikke-valvulær atrieflimmer på lik linje med de to øvrige nye antikoagulantia som er omtalt i artikkelen.

Published: 06.08.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media