Kommentar
Apiksaban - refusjon på blå resept for ikke-valvulær atri