Helsetjenesten må styres etter faglige og menneskelige hensyn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vi vil ha en helsetjeneste styrt etter faglige og menneskelige hensyn – økonomi må ikke være det styrende elementet.

  Jan Robert Johannessen ser frem til to nye år som leder av Rogaland legeforening. Foto Lise B. Johannessen
  Jan Robert Johannessen ser frem til to nye år som leder av Rogaland legeforening. Foto Lise B. Johannessen

  Dette var gjennomgangstonen da Rogaland legeforening inviterte til årsmøte og helsepolitisk debatt med ledelse i helsetjenesten som overskrift.

  – Vi ønsker å ha fokus på ledelse, derfor har vi blant annet invitert tre foredragsholdere med ulikt ståsted til dette temamøtet, sa foreningens leder Jan Robert Johannessen da han åpnet debattmøtet.

  Ivar Thomsen, fastlege og representant for Helsetjenesteaksjonen, Bjørn Helge Gundersen fra Deloitte Norge med mange års ledererfaring blant annet som direktør for NHHs lederprogram AFF, og leder i Overlegeforeningen Jon Helle hadde alle ulike innfallsvinklinger til temaet. Temaet engasjerte og det var stor aktivitet blant de nærmere 50 fremmøtte.

  Lojalitet mot pasienten

  Lojalitet mot pasienten

  – Vi er litt urolige og oppgitte over en del av styringselementene i helsetjenesten, sa Ivar Thomsen. Han er medforfatter i kronikken Ta faget tilbake og sitter også i aksjonsgruppen for Helsetjenesteaksjonen. Thomsen understreket at helsearbeidere, pasienter og pårørende ikke lenger finner seg i administrativ overstyring fra et viltvoksende byråkrati.

  – Sykehusene bør tilbake som et forvaltningsorgan og helsearbeidernes hovedlojalitet skal være overfor pasientene, understreket han.

  – Hvis det er tvil om hvor lojaliteteten ligger skaper det grunnlag for mistillit.

  Bjørn Helge Gundersen var opptatt av mulighetsledelse. Ledelsesprosessen skal skape felles engasjement med utgangspunkt i den enkeltes engasjement. Den skal tilrettelegge for og skape mere samarbeide på tvers og mellom faggrupper enn det som tilfeldig vokser frem og den skal snu fokus fra hva og hvor mye man gjør til hvordan det går med pasientene. Man må skape mer samarbeid enn det som er oppstått tilfeldig, sa Gundersen og viste også til at forståelsen av hva god ledelse i sykehus er, og hva det bidrar til er økende og vil fortsette å øke.

  – Legespesialistene i hele landet må få en hverdag der det gode pasientmøtet får stå i sentrum, der legen har nødvendig tid og myndighet i forhold til ansvaret og opplever meningsfull bruk av sin kompetanse, sa Jon Helle. Han påpekte at tilgangen på ledelseskapasitet handler mye om hvordan men formidler roller.

  – Jeg tror det er veldig viktig å fokusere på avdelingsledernivå, sa han

  Gjenvalgt

  Gjenvalgt

  Jan Robert Johannessen ble gjenvalgt som leder av lokalforeningen. Med seg i styret får han Einar Seglem Bekken, LIS ved Ortopedisk avdeling, Haugesund Sjukehus, Lisbeth Harkestad, LIS ved Radiologisk avdeling, Haugesund Sjukehus, Line Ravndal, fastlege i Sandnes og Dag Aurlien, overlege ved Nevrologisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media