Kommentar

Tolke med forsiktighet - nevrovitenskap på gyngende grunn?

Tom Eichele
Seksjon for klinisk nevrofysiologi, Haukeland sykehus / UiB
Interessekonflikt:  Yes

Problemet beskrevet i Button's arbeid gjelder ikke spesielt nevrovitenskaplige publikasjoner - den skal gjelde for alle publiserte forskningsfunn, om en deler medforfatter John P. Ioannidis til syn på saken:
Why most published research findings are false. (PLoS Med. 2005 Aug;2(8):e124.)
Why current publication practices may distort science. (PLoS Med. 2008 Oct 7;5(10):e201.)
Why most discovered true associations are inflated. (Epidemiology. 2008 Sep;19(5):640-8.)

At forskjellige typer bias eksisterer også i nevrovitenskap, inkludert humane hjerneavbildningsstudier er ikke særlig overraskende. Jeg tror at det er god praksis at man leser nøye og tolker med forsiktighet uansett statistisk styrke (om den er angitt). Større studier med høy statistisk styrke er bra i mange sammenhenger om man har god råd og tid. Er ressursene begrenset kan det være beroliggende å huske at arbeidene til Golgi, Cajal, Sherrington, Adrian, Hubel, Wiesel, Hodkin, Huxley, Eccles, Sperry, Kandel og noen flere forfattere ofte faller i kategorien 'små studier med lav statistisk styrke'.

Published: 31.07.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media