Kommentar

Redaktøren svarer

Charlotte Haug
Tidsskrift for Den norske legeforening
Interessekonflikt:  Nei

Per Bjark mener at Tidsskriftet bør trekke tilbake en artikkel i spalten Noe å lære av (1) og ledsagende kommentar (2). I kasuistikken beskrives en pasient med en sjelden diagnose. Nye prøver tatt etter at artikkelen var publisert, gjorde at diagnosen måtte revurderes. Dette er kommer frem i Brev til redaktør-spalten (3) og i rask respons-feltet under selve artikkelen. Kommentarene vil følge artikkelen både i PubMed og på våre nettsider.

En slik revurdering av diagnosen oppfatter vi ikke som grunn til å trekke tilbake artikkelen. Tvert i mot er det mye god læring i en åpen, faglig diskusjon om en sjelden diagnose. Tidsskriftet har ved noen anledninger trukket tilbake artikler, og vi retter oss i slike tilfeller etter internasjonale publiseringsetiske retningslinjer (4). Rutiner for tilbaketrekking beskrives forøvrig i forfatterveiledningen (5).

Litteratur:

1. Gauer K, Helgestad K-I, Wirsching C et al. En tenåring med smerter, dobbeltsyn og ustø gange. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:422 - 5

2. Ljøstad U, Mygland Å. Et virus på fremmarsj. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:426

3. Gauer K, Helgestad K-I, Wirsching C et al. K. Gauer og medarbeidere svarer: Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:827

4. http://www.icmje.org/publishing_2corrections.html

5. http://tidsskriftet.no/Innhold/Forfatterveiledningen/Etikk-og-jus/Tilba…

Published: 02.07.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media