Kommentar
Nevropatisk smertekomponent hos pasienter med kroniske korsr