Kommentar
kommentar til "tidsskriftets" nr.10/2013 anmeldelse av Atle