Kommentar

Er det ikke logisk at totalkolesterol øker når man forbren

Eivind Ånestad
-
Interessekonflikt:  Nei

Vil man ikke under subkaloriske dietter som nødvendigvis medfører forbrenning av kroppsfett gi en økning i serumlipider? Jeg ser sågar for meg at rene utsultingsforsøk hos personer med tilstrekkelig kroppsfett vil gi en skarp økning i serumkolesterol, og litt kjapp googling støtter den antagelsen.

Published: 20.07.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media