Kommentar

Trekk artiklene

Per Bjark
Interessekonflikt:  Nei

Trekk artiklene!

I Tidsskriftet nr.4/2013 presenteres en kasuistikk fra Sykehuset Østfold Fredrikstad med konklusjon flåttbåren meningoencefalitt(TBE) hos en tenåring (1). Det er også en kommentartikkel fra nevrologer som underbygger konklusjonen(2). I Tidsskrift nr. 8/2013 kommer et kritisk spørsmål til diagnostikken (3). I supplerende brev bekreftes at diagnosen ikke var holdbar (4, 5).

Tilfellet dreide seg etter alt å dømme om en uvanlig akutt og dramatisk forløpende nevroborreliose, i alle fall er ingen annen diagnose sterkere sannsynliggjort. Det ble gitt ceftriakson intravenøst og trolig har dette været virksomt. At bedringen ikke inntrådte umiddelbart, er intet motbevis mot nevroborreliose, heller ikke negativ borreliaserologi i innledende fase. I tillegg til poenget med Kiovig (3, 4)er det flere eiendommeligheter i det kliniske bildet om man skulle anta TBE. Kommentarartikkelen nevner ikke disse (ingen feberreaksjon under forløpet; null CRP; ingen nakkestivhet med et celletall i nivå 300-400 i spinalvæsken, hvilket passer godt med nevroborreliose, men dårligere med andre infeksjoner).

Jeg bebreider ikke forfatterne av primærartikkelen(1). De har gitt sin ærlige presentasjon og vurdering. I Tidsskriftet har det derimot sviktet i kvalitetssikringen. Publisering av hovedartikkel og kommentarartikkel som "Noe å lære av" er dessverre en gedigen fadese som bør oppfattes som pinlig av Redaktøren. Det er kun en måte å rette opp dette på: trekk artiklene!

Per Bjark

Nøtterøy

Spes.infeksjonssykdommer. Ingen interessekonflikt.

Litteratur

1.Gauer K, Helgestad KI, Wirsching C et al. En tenåring med smerter, dobbeltsyn og ustø gange. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 422-5.

2.Ljøstad U, Mygland Å. Et virus på fremmarsj. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 426.

3.Tveitnes D, Hjetland R, Øymar K. Tolking av serologiske testar, Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 826.

4.Dudman SG, Vainio K. Intravenøs immunglobulinbehandling. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 826.

5.Gauer K, Helgestad KI, Wirsching C et el. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 827.

Published: 24.06.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media