Kommentar
Tidlig bruk av aminoglykosider ved alvorlig sepsis kan redus