Kommentar
Retningslinjer er nødvendige for ansvarlig antibiotikabruk