Kommentar

Kommentarer til artikkel

Emma Hansen
Interessekonflikt:  Ja

Det var en imponerende rekke med kilder. Jeg savner uttalelser fra pasienter i Helsevesenet. Det samme med en vurdering av "forretningsmodellen" som gjør at Helseforetakene fokuserer på kroner i stedet for å hjelpe pasienter - alle pasientgruppper - til å bli helt friske. Spesielt dem som er sterkt hjelpetrengende og ikke får hjelp. Du kategoriserer bort Psykiatrien i landets største Helseforetak som bygges ned. Jeg har selv skrevet en bloggpost om verdier i kommunikasjon og tjenestetilbud http://btbtraumeposten.blogspot.com. Sånn sett synes jeg denne artikkelen er mangelfull og bærer preg av at forfatteren ikke har bedt om hjelp i denne sektoren, eller bare har blitt behandlet for letters somatisk sykdom. Sosiale medier flyter over av ulike brev til toppledelsen i Helseforetakene. Pasienter dør i korridoren osv. Denne artikkelen trenger en realitetssjekk for å bli troverdig.

Published: 11.06.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media