Kommentert artikkel
Kommentar

Ordet pasient

Benjamin Endré Larsen
Universitetet i Oslo
Interessekonflikt:  Nei

Ordet pasient kommer fra det latinske «patior», som betyr «å lide». En pasient er altså en «lidende», med de implikasjoner det har for vedkommendes egne handlinger og helsepersonells intervensjon for å lindre og kurere. Om det i dette ligger en større grad av ovenfra-og-ned-holdning enn den som automatisk manifesterer seg i det forholdet som oppstår mellom noen som søker hjelp for sine lidelser og noen som har spesialisert seg og gjort det til levebrød å hjelpe, må det gå an å stille seg tvilende til.

Publisert: 13.09.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media