Kommentar
Nevropathiske smerter-hva med de ryggmargskadde?