Kommentar

Både fulltreff og skivebom i "Ta ledelsen tilbake"

Jannicke Mellin-Olsen
Anestesi-intensiv-operasjon-akuttmottak, Bærum sykehus, Vest
Interessekonflikt:  Nei

Takk til Lars Erik Kjekshus for kommentarer til «Ta faget tilbake» . Vi er enige i mye, bl.a. at New Public Management i helsetjenesten har fått utilsiktede følger. Han har rett i at alle bør ta ansvar for et godt arbeidsmiljø og bli flinkere til å være åpne ved feil og uhell. Som Kjekshus, mener vi at nye legestillinger ikke er svaret på alle problemer.

Men det stemmer ikke at bare leger står bak «Ta faget tilbake». Helsetjenesteaksjonen har støtte også fra andre helseprofesjoner og pasienter. Han bruker et retorisk grep når han sier at vi ønsker oss 10 - 20 år tilbake. Vi kjenner oss ikke igjen. Men som han selv viser, har helsereformen fått utilsiktede virkninger. For eksempel var det aldri meningen at DRG skulle brukes på avdelingsnivå. Et annet retorisk utsagn er at vi får de lederne vi fortjener. Det kan like godt sies motsatt. Vi mener at både leder og ansatte har ansvar for å spille hverandre gode. Det fordrer gjensidig tillit. Lojalitet til oppgaven er ikke det samme som underkastelse. Vi ser hvordan våre egne ledere slites i den konflikten.

Et annet stort problem er at både ledere og vi ansatte er offer for splitt- og hersk-prosesser. Klok omstillingsledelse med reell involvering av arbeidstakerne kan motvirke dette.
Kjekshus sier at legeledere må gi avkall på klinisk arbeid, men viser samtidig til Bjørn Atle Bjørnbeth som eksempel på en god leder. Bjørnbeth selv understreker derimot i intervjuet med Tidsskriftet at han får legitimitet som leder ved at han blir skitten på fingrene og er synlig i hverdagen for de ansatte.

Det er ingen motsetning mellom vår kronikk og å tenke helhet og drift, tvert imot. Det kan være uredelig å ikke holde budsjettet. Men ett sted er et skjæringspunkt der regnestykket ikke går opp, og da er det uredelig å kreve det umulige. Det er problem når både ledere og ansatte stilles overfor krav som ikke lar seg forene, f.eks. når man skal nedbetale akkumulert underskudd, gjennomføre store endringer uten kostnader, legge ned senger, flytte funksjoner og behandle flere pasienter, tjene penger - alt uten at kvaliteten på noe tidspunkt er truet.

1. Wyller VB, Gisvold SE, Hagen E et al. Ta faget tilbake! Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 655 - 9.

2. http://tidsskriftet.no/article/2989478 (3. mai 2013)

Published: 04.05.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media