Kommentar

Pasient, klient, bruker eller kunde? spør Hem

Målfrid Frahm Jensen
SUS psykiatrisk divisjon
Interessekonflikt:  Nei

Pasient, klient, bruker eller kunde?, spør redaktør E Hem i Tidsskriftet 23. april. Han sier at begrepet pasient har sine svakheter, men at alternativene er dårlige, og etterlyser pasientenes syn. Som pasient i 1. og 2. linjetjenesten og engasjert innen somatikk og psykiatri - her er min respons på begrepene.

Jeg har type 1-diabetes og går til konsultasjon hos endokrinolog. I psykiatrien går jeg i psykoterapi (konsultasjon). Jeg er i rollen som pasient når jeg er i en konsultasjon. Når jeg er hjemme er jeg ikke i rollen som pasient, men i andre roller som f. eks. mor. Legen er heller ikke lege når han er hjemme, da er han i rollen som f. eks. far. Under konsultasjonen er jeg i pasientrollen og han i legerollen. Jeg har rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven, og han må forholde seg til bl.a. helsepersonelloven. Rollene avgrenset og lovfestet.

Å være i rollen som pasient betyr ikke at jeg er syk fordi jeg har en eller flere sykdommer, like lite som du trenger å være syk fordi du våkner sengeliggende.

Bruker er et dårlig begrep. En kan ikke skrive bruker uten å definere hva en er bruker av. Er det E39, turistforeningen sine stier, SAS eller et sprøyterom? Tidligere rusmisbrukere likte ikke å bli kalt bruker.

Kunde er ubrukelig. Når jeg må benytte meg av helsehjelp fordi jeg har fått en sykdom, som jeg i utgangspunktet ikke vil ha, vil jeg ikke bli kalt kunde. Og jeg har heller ikke alltid rett.

Klient er greit til sitt bruk. Jeg er i rollen som klient hos NAV, eller hos min advokat. Klient er også bare en rolle, et forståelig begrep, selv om det stammer fra antikken.

Og til slutt; Hem, det heter ikke sykehjem lenger. De aller fleste heter beklageligvis Bo- og Aktivitetssenter, såkalt BOAS. Her blir det naturlig å kalle det for beboer. Hvis det fortsatt finnes sykehjem, så er nok beboer den beste benevnelsen der også, siden de faktisk bor der. Beboeren kan også være i rollen pasient når situasjonen tilsier det, på lik linje som beboeren også er i rollen som oldemor, ektefelle eller venninne i andre situasjoner.

Å omdefinere begrep endrer ingenting - ei heller hvordan jeg ser på meg selv. Pasientbegrepet har få svakheter, det er egentlig klart og greit, og alternativene er uansett dårligere.

Ble du noe klokere Hem?

Publisert: 13.09.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media