Minneord

Artikkel

Reidar Melsom

Det er med sorg vi mottok beskjeden om at vår kollega overlege dr.med. Reidar Melsom har gått bort etter en tids sykdom, rett før han fylte 68 år. Han var fortsatt aktiv som barnenevrolog ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, til tross for alvorlig sykdom.

 Reidar hadde allsidig faglig bakgrunn. Etter studier i Glasgow startet han karrieren ved barneavdelingen ved Royal Hospital for Sick Children i samme by. Han kom så til Akershus universitetssykehus og siden til Ullevål universitetssykehus, der han i 1983, etter ett års opphold i Addis Abeba, tok doktorgraden innen immunologi og lepra. Han jobbet med astma og allergi på Voksentoppen, men gikk over til barnenevrologi, som han jobbet med ved Haugesund sykehus, Akershus universitetssykehus og Drammen sykehus før han kom til Barnehabiliteringen, Ullevål i 2005.

Spesialinteressen var muskelsykdommer, autisme og AD/HD, der han hadde mye kompetanse og stort engasjement. Han hadde samlet et betydelig pasientmateriale innen autisme hos barn og var i ferd med å planlegge forskning på dette da han ble syk.

Reidar var åpen om sin sykdom og prognosen og bar sine plager med verdighet. Han ønsket å jobbe lengst mulig og var i kontakt med pasienter helt til få uker før han døde. Han trivdes aller best i klinisk arbeid og vil bli savnet av pasientene og deres familier – mange barn har han fulgt gjennom hele oppveksten. Han diskuterte gjerne seksjonens fremtid og påtok seg tillitsverv til tross for sykdommen.

Reidar hadde mye engasjement og entusiasme. Dette var et utpreget trekk ved hans yrkesutøvelse, men gjaldt også sosialt med kolleger – han var først på dansegulvet og sist i seng! Han var en ivrig skigåer og la ut på de lengste turene på våre faglige vintermøter på Kongsvold og Finse. Han var også svært glad i sjøen og landstedet i Larviks-skjærgården.

Reidar etterlater seg store sko å fylle innen sine fagfelter.

Våre tanker går til hans nærmeste familie.

Anbefalte artikler