Kommentar

Vs.Ta faget tilbake.

Øyvind Bernersen
SI Lillehammer
Interessekonflikt:  Ja

Endelig noen som har konkretisert hva jeg som lege i spesialisthelsetjenesten har kjent på i årevis. Jeg støtter oppropet. Sitter her på vakt denne lørdagen og venter på neste pasient. Har nettopp fortært en pølse i brød. Ikke bare pasientene lider i helseforetakene. Sykehuset Innlandet har tverrgående ledelse innen divisjon service. Denne ledelsen har stengt kantinen vår på lørdager, søndager og bevegelige helligdager fordi de mener driften er ulønnsom. I sin ytterste konsekvens burde vel hele sykehuset stenges for alle som er pensjonister og varig uføre, fordi heller ikke de er lønnsomme å kurere eller behandle. Det er rikelig med muligheter for innsparinger i norsk helsevesen. Svært lite er lønnsomt i bedriftsøkonomisk forstand. En rekke umoralske innsparinger er mulige. Ingen i den øverste ledelsen gjør noe med dette, så hva blir det neste?

Published: 16.03.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media