Kommentar

Spes. i allmennmedisin, Spes. i samfunnsmedisin,Spes. i arbi

Bernt-Herman Høgsæt
Gleng Legesenter Sarpsborg
Interessekonflikt:  Nei

Takk for et flott og helt nødvendig initiativ. Med erfaring som allmennlege fra 1973, konstaterer jeg, at den faglige friheten har blitt mere og mere begrenset de siste årene. Vi styres av retningslinjer, direktiver og guidelines. Mer og mere tid går med til å skrive lange journalnotater for å sikre seg, i fall fylkeslegens jurister eller pasientskadeerstatningen skulle be om innsyn. Jeg syns også vi allmennleger bør ta selvkritikk på at vi er for lite nysgjerrig på å finne nye innfallsvinkler for å behandle alle de funksjonelle lidelsene som vi daglig står ovenfor. Vi fungerer alt for ofte som et haleheng til organspesialistene. Da er det ikke rart at så mange av pasientene tyr til andre behandlere.

Published: 17.03.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media