Kommentar
Så hatten passer - eller passer den ikke helt?