Kommentar

Så hatten passer - eller passer den ikke helt?

Christian Robak
Sykehuset i Vestfold HF
Interessekonflikt:  Ja

De ti punktene som listes opp, er det lett å sympatisere med, men det vanskeligste punktet er for lett behandlet. Hvordan skal sykehusene styres - og hvordan skal Helse-Norge styres?
Agendaen kommer ofte frem i sluttsatsen; så også her: "samle kreftene til felles innsats for faget." Mange sympatiserer med dette, selv om en del heller ville at sykehusenes formål skulle være den lidende, slik artikkelen ogå foregir, mens andre igjen foretrekker folkehelse-perspektivet. I mange diskusjoner kan "faget"s interesser bety noen legers interesser. Så: qui bono?
Forfatterne angir at ansvaret ikke må ligge i byråkratiet; etikken blir borte i den umenneskeliggjorte strukturen; dyrt og tungvint er det også. Etikk-punktet belegges godt og står seg mot de fleste argumenter. Når det gjelder hensiktsmessigheten, finner jeg mindre betryggende underbygging av hvilken mal sykehusene skal styres etter, bortsett fra at prioriteringsansvaret skal ligge hos politikerne, slik det for øvrig gjør nå også, bak et tykt forheng. Jeg kan ikke se at artikkelen fullgodt drøfter det springende punkt - nettopp noe av det som skaffet oss helseforetakene: Hvordan skal politikerne styre Helse-Norge? En tid virket det som foretaksstyrene, også de regionale, bufret av mot helsestyring på tabloidenes førsteside, som mange helsebyråkrater og -profesjonelle fant brysom. Nå har mediene lært seg å bite i hasene på også dette systemet. Utvekstene og de stygge sidene kommer frem i lyset. Offentligheten vil ha sin del i styringen. Helseprioriteringer må gjøres, spørsmålet er av hvem og hvordan. Helsebyråkratier er avanserte å styre og drive. Selv om jeg tilslutter meg artikkelen i det meste, også i at regionale helseforetak ikke er noen genial konstruksjon, har jeg ingen tro på at noe automatisk blir bedre når de er borte. Helsesystemet trenger ikke noen reform før vi har klarere tanker om noe bedre. Artikkelen og referanselisten viser mer til fag og etikk enn til ledelse, men Helse-Norge skal fortsatt styres, og helst bedre enn nå. Da må godt fag, god etikk og gode styringsformer settes i et godt system. Det krever også en debatt; den synes kjedelig for mange, men vi bør ikke gå utenom.
Tønsberg, 19.mars. Christian Robak

Published: 19.03.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media