Kommentar

Pasienten i sentrum !

Villy Våge
Førde sentralsjukehus
Interessekonflikt:  Nei

Kjempebra ! Det meiningslause fokuset på DRG, juks med ventelister, konstruktive løysingar for å unngå fristbrot, rapportering av kvasivariablar på kvalitet, rapporteringsvelde og demoraliserande styring av fagfolk på grunnplanet må komme til ein slutt. Pasienten, pasienten sine rettar og faget må komme i sentrum !

Published: 17.03.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media