Kommentar
Leger med grenser - ambulansepersonell uten?