Kommentar

Kampen for faget

Bernt A Engelsen
Nevrologisk avdeling, haukeland Universitetssykehus.
Interessekonflikt:  Nei

Takker for et nødvendig, tidsriktig, og på alle måter betimelig bidrag til en debatt som har syded på mangt et bibliotek på sykehusene, men burde luftes i offentlighet. Jeg gir dere min fulle støtte og føler for en gangs skyld behov for å gjøre det med en offentlig kommentar. Imidlertid har jeg som mangeårig helsearbeider i spesialisttjenesten på sykehus gjort meg tanker om hvor betydelig andelen av loyale helseadministratorer med legebakgrunn har vært, og med vilken vehemens og iver våre kolleger har bidratt til debatten om våre loyale forpliktelser overfor "det overordnede ledelsessytemet", riktignok alltid med et haleheng om at det "selvsagt ikke må gå ut over pasientene". Det er med lett personlig beskjemmelse over egen tafatthet i debatten, at jeg gleder meg over dette kloke innlegget, og over et legeinitiativ til debatt om det viktigste av alt vi driver med, nemlig vår faglige loyalitet overfor pasientene. Takk.

Published: 15.03.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media