Kommentar

IVIG behandling

Susanne Gjeruldsen Dudman
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Interessekonflikt:  Nei

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for TBEV og vi vil derfor gjerne komme med en generell kommentar. Vi kan bekrefte at det har blitt bedt om å ta kontrollprøve i dette tilfellet for nærmere avklaring. På laboratoriehenvisningen var det imidlertid ikke angitt at intravenøs immunglobulinbehandling var gitt.
Ved vårt laboratorium har vi også erfaring med at infusjoner med f.eks Kiovig kan volde problemer for serologisk diagnostikk. Ifølge produsenten må man kunne regne med det kan inneholde TBE IgG da produktet framstilles av plasma fra både norske, svenske, tsjekkiske og sveitsiske blodgivere. Tidligere har vi hatt tilfeller der slik behandling har vært opplyst fra pasientansvarlig lege og har derved i samarbeid med klinikerne kommet fram til riktig diagnose ved at det er fulgt opp med kontrollprøver for å se om antistoffene vedvarer eller som ved tilførte antistoffer at de forsvinner. Kiovig har en halveringstid på ca 32 dager og i de tilfeller hvor dette er årsaken til positiv TBEV IgG har man kunnet se at antistoffene forsvinner etter endel uker.
Vi vil benytte anledningen til å minne de henvisende leger om å oppgi all relevant type behandling slik at riktig diagnose kan stilles.

Published: 07.03.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media