Kommentar

Helsekontroll gir ingen gevinst

Aage Sand
Skolelegevikar og vikar ved ulike legepraksiser
Interessekonflikt:  Nei

Allerede på 80-tallet lærte jeg at det eneste ved en helsekontroll som kan gi noen gevinst, er å måle øyetrykket og å rectalexplorere.
Om det i det hele tatt også har noen effekt, vet jeg ikke, men det høres ut som om ny forskning også på dette området bekrefter "det alle har visst lenge"!

Published: 04.03.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media