Kommentar

Gaming the system and accountability relations:Negative side

Per Lægreid
Universitetet i Bergen
Interessekonflikt:  Nei

Interessant kronikk. sjå vårtRokkan Senter Working paper om 'gaming' i Norske sjukehus knytta til DRG-sstemet og aktivitetsbasert finansiering: Working papar Rokkan-senteret 10/2012.

http://rokkan.uni.no/rPub/files/315_wp_10_2012_laegreid_and_neby.pdf

Published: 15.03.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media