Kommentar

Er det så enkelt?

Rune Arild Larsen
Førde Sentralsjukehus, anestesiavd
Interessekonflikt:  Nei

Først må jeg bekjenne at jeg har sittet som ansatterepresentant i styret i Helse Førde i 8 år. Så jeg er nok besudlet av styggedommen. En av de tingene som står veldig klart for meg er at det ikke finnes et medisinskfaglig kjernepensum innen organisering og drift av sykehus. Det går ikke å skjære vekk alle floskler og tro at det finnes universelle prinsipp på linje med "ABC" i akuttmedisinen. Når vi leger uttaler oss vil vi alltid være farget av vårt utgangspunkt, vår faglige nisje osv. Jeg er helt enig i at DRG ikke bør ned på avdelingsnivå, men systemet var heller ikke bra før år 2000. Jeg var hovedtillitsvalgt i en periode da, og den som skrek høyest fikk ofte mest.
Når det gjelder koblingen mellom drift og investering har det flere sider. Jeg tror det er naivt å tro at driftmidlene ville bli like store dersom det ble opprettet en organisasjon som skulle bygge og drive våre sykehus. Da kunne jo politikerne bare bevilge mer innfor dagens system.
Ingen kan være uenig i at det er for mye rapportering
Men en god del forhold er blitt mye bedre, bl.a. fremstår Helsetjenesten mye mer profesjonelt i innkjøpssituasjoner, forskning er blitt prioritert og et nødvendig kvalitetssikringsarbeid er i gang. Det bør vurderes hvilke verktøy som er tjenlige i dette arbeidet.
Jeg tror at største svakhet med dagens helsepolitikk er utsagnet om at ingen lokalsykehus skal legges ned. Legeforeningen har jo tidligere snakket om at akuttsykehus bør ha minst 50000 som nedslagsfelt. Jeg tror ikke at vi vil klare å opprettholde alle dagens sykehus som reelle akuttsykehus.
I dette spørsmålet vil det ihvertfall bli umulig å bli enig om hva som er det faglig korrekte.

Published: 18.03.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media