FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Dung Hoang

Frontallappens funksjoner definerer mye av det genuint menneskelige. Denne største og yngste av våre fire hjernelapper rommer mange gåter. Eksekutiv svikt er et eksempel på det. Tilstanden er vanskelig å avgrense både anatomisk og funksjonelt, men kan ødelegge evnen til å klare dagliglivet.

Anbefalte artikler