Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

Kunngjøringer

Årsmøte i LVS

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) avholder årsmøte torsdag 18. april fra kl 1715 – 1830 i Olavsalen, Gamle Hovedbygning, Haukeland universitetssykehus.

Saker til behandling er blant annet årsberetning, regnskap og budsjett, endring av LVS lover samt valg av styre, utvalg, ‘valgkomité og revisor.

I forbindelse med årsmøtet avholdes forskningspolitisk seminar torsdag 18. og  fredag 19. april med temaet: Medisinsk forskning: rekruttering, utdanning og karriereveg

For mer informasjon, se: https://legeforeningen.no/lvs

Navneendring for spesialiteten kjevekirurgi og munnhulesykdommer

I tråd med legeforeningens anbefaling har Helse- og omsorgsdepartementet vedtatt at navnet på spesialiteten Kjevekirurgi og munnhulesykdommer endres til Maxollifacial kirurgi.

Endringen begrunnes med at betegnelsen kjevekirurgi og munnhulesykdommer ikke lenger er dekkende for innholdet og arbeidsoppgavene i spesialiteten.

Navneendringen innebærer ingen endringer i spesialitetens faglige innhold og vil ikke medføre endringer av kompetansekrav eller ansvars- og arbeidsområder.

Endret kurskrav i spesialiteten samfunnsmedisin

Helsedirektoratet har vedtatt å endre kurskravet for spesialiteten samfunnsmedisin.

Forslaget innebærer at gjeldende timekrav (330 timer) og krav om ni obligatoriske kurs videreføres, men at det samlede timetallet oppnås ved å justere timekravet til enkelte kurs. Helsedirektoratet har også vedtatt at kursene gis ny nummerering, slik at det i stedet for tall benyttes bokstaver, som indikerer hvilke kurs det kan være hensiktsmessig å gjennomføre tidlig i utdanningsløpet.

Endringene innebærer ingen skjerping av kravene, og det nye kurskravet trer i kraft umiddelbart.

Anbefalte artikler