Arbeidsministeren til dialogkonferansen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Hva er de viktigste utfordringene i norsk arbeidsliv? Statsråd Anniken Huitfeldt utdyper dette i dialog med president Hege Gjessing under Legeforeningens årlige dialogkonferanse om ledelse.

Anniken Huitfeldt. Foto: Ilja C. Hendel.

Gjennom konferansen ønsker Legeforeningen å sette søkelyset på hvordan sykehusene gjennom langsiktige strategier kan videreutvikle ledelseskulturen i sykehusene og slik oppnå god kvalitetsutvikling og sunne økonomiske driftsforutsetninger.

– Det er et mål for Legeforeningen å bidra til at flere leger velger ledelse, at lederjobbene blir ansett som mer og mer attraktive, og at legene som velger ledelse blir så gode ledere som mulig. God medisinskfaglig ledelse gir både bedre pasientsikkerhet og bedre økonomisk kontroll. For å få til en fortsatt utvikling og drivkraft i helsevesenet, må enda flere leger bli dedikerte ledere, sier Legeforeningens president Hege Gjessing.

– I mange av våre sykehus er det fortsatt behov for å redusere avstanden mellom ansatte og administrasjon og ledelse. Vi må hele tiden jobbe for økt forståelse av målsettingene for drift, arbeidsmiljø, økonomi og kvalitet, sier Hege Gjessing.

Årets dialogkonferanse som er den tredje i rekken, har tittelen Ledelse i sykehus. Det er lagt opp til et spennende program med innledere fra blant FAFO, Riksrevisjonen og arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Pris til årets beste leder

For å understreke betydningen av den innsats leger i lederstillinger utøver på ulike nivåer i sykehusene landet rundt, vil Legeforeningen også i år dele ut Legeforeningens lederpris til årets beste leder. Prisen består av et grafisk trykk av kunstneren Nico Widerberg med tittel «På jorden», samt et diplom. Vinneren vil bli kunngjort på konferansen.

Alle leger ansatt i sykehus har hatt anledning til å nominere kandidater til prisen. Tildelingen foretas av sentralstyret i Legeforeningen.

Ytterligere informasjon om årets dialogkonferanse er tilgjengelig på Legeforeningens nettsider www.legeforeningen.no/dialogkonferanse

Anbefalte artikler