Kommentar

Trygg barseltid for nyfødte barn

Leif Brunvand
Oslo Universitessykehus
Interessekonflikt:  Nei

I det omtalte høringsutkast - retningslinje for barselomsorgen- foreslås pulsoksymetri tilbudt nyfødte for å oppdage alvorlig medfødt hjertefeil, med kommentar at dette er en svak anbefaling. I en nylig gjennomgang av 552 studier der 13 gode og store nok studier ble plukket ut (1), fant man at screening med pulsoksymeter oppdaget okkult alvorlig hjertefeil med en sensitivitet på 76,5 % og spesifisitet på 99,9 %. Falske positive tester som førte til unødvendig undersøkelse med ekkokardiografi tilsvarte 0,14 %. Spesielt for barn med transposisjon av de store kar er screening med pulsoksymeter av betydning, idet disse bana sjelden plukkes opp ved intrauterin diagnostikk, hjertefeilen er potensielt en dødelig tilstand og behandlingstilbudet ved tidlig diagnostikk er meget godt. Pulsoksymeterscreening har lav kostnad, gir intet ubehag for barnet og kan med letthet innføres som rutine på enhver barselavdeling i Norge. Det er vanskelig å forstå hvorfor ikke høringsutkastet vil gi en sterkere anbefaling, men å håpe at sykehusene allikevel vil følge opp.

1. Pulse oxymetry screening for critical congenital heart defects in asymptomatic newborn babies; a systematic review and meta-analysis. Thangaratinam S, Brown K, Samora J Khan KS, Ewer AK. Lancet 2012;30:2459-64.

Published: 03.02.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media