Kommentar

Ulysses kan ha flere lidelsesfeller

Ole Didrik Lærum
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet, København
Interessekonflikt:  Nei

Kjære Tore Fjelldal!
Takk for kommentar. Jeg deler dine synspunkt. Laboratorieprøver skal ikke bare tas målrettet, men også til riktig tid i forløpet av en sykdom. Og de må tolkes i forhold til det. Heldigvis har medisinen fått bedre kontroll med laboratorieprøver enn den gangen da min artikkel ble skrevet, men det er all grunn til å passe på fortsatt. Samtidig må vi sørge på å ikke havne i den andre veigrøften, dvs. når prøvene ikke viser noe og vi overser sykdom. Nei, det er ikke lett!
Med beste hilsner

Ole Didrik Lærum

Published: 15.01.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media