Kommentar

Riktig definisjon av P-Verdi?

Carl Haakon Samuelsen
Link Medical Research
Interessekonflikt:  Nei

I teksten hevdes det at en P-verdi vil gi svar på følgene spørsmål: "Hva er sannsynligheten for at det resultatet vi observerer (eller et enda «skjevere» resultat) har oppstått på grunn av tilfeldighet?" Dette stemmer ikke, P-verdien sier ingenting om sannsynligheten for hvorvidt et resultat er tilfeldig eller ikke.

En P-verdi gir derimot svaret på spørsmålet: Hva er sannsynligheten for å få en test-verdi som er minst like stor som den vi faktisk observerte, gitt at null hypotesen er sann.

Publisert: 13.09.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media