Kommentar

Råd til en varsler.

Øyvind Bernersen
Interessekonflikt:  Ja

Jeg skjønner godt at artikkelforfatteren ønsker å være anonym. Etter å ha lest artikkelen tenker jeg at forfatteren må lide av manglende selvinnsikt og paranoide forestillinger. Selvbildet preges indirekte av grandiose forestillinger. Har vedkommende noen sinne spurt seg selv eller andre hvorfor arbeidsgiveren ønsker ham vekk fra arbeidsplassen. Dersom navnet ble kjent, ville en hver fornuftig arbeidsgiver unnlate å ansette vedkommende. Maken til skittkasting har jeg aldri sett publisert tidligere. Jeg har tro på metoden "gjør så godt du kan" og søk samarbeid og dialog framfor konflikt. Mulig det finnes sjefer med antisosiale personlighetstrekk, men jeg har til gode å ha møtt noen enda. Derimot har jeg møtt en del bitre arbeidstagere med en uttalt tro på egen fortreffelighet og med sterk skepsis til andre ledere. Tro meg, disse forsurer hverdagen for fler enn sine sjefer og skaper et dårlig arbeidsmiljø. Mitt råd til eventuelle varslere er at de må realitetsteste problemet før de varsler. Dersom ingen støtter ditt opplevde problem og du står alene, så bør du la være å varsle og heller gå i deg selv og revurdere egne holdninger.

Published: 17.01.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media