Kommentar

Inflammasjonsmarkører ved bipolar lidelse - Spørsmål til

Siv Helen Rydheim
Psykogsunn AS
Interessekonflikt:  Nei

Interessant at det forskes på psykoseproblematikk.

Som psykoseerfarer er jeg opptatt av psykososiale problemstillinger.

Jeg har et par spørsmål til studien:

Jeg lurer på hva ligger i: "Nye angrepspunkter for medikamentell behandling"?

Er dette en studie hvor pasientgruppa selv har vært med på å formulere problemstilling?

Published: 19.01.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media