Kommentar
Forvirrende om sykdommens alvorlighetsgrad og om helseøkono